Pokój Nr3, Wielkopolska 39, Regulamin

Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę z instrykcją.


Nocleg w Łodzi, Komfortowe Pokoje
ul. Wielkopolska 39
91-024 Łódź
tel.: +48(22)230-25-18
mail.: pokoje@eneso.pl

Chcesz Przetłużyć Pobyt?

Osoba decydująca się na wynajem noclegu przyjmuje pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące, które będą nocowały w wynajętym pokoju.

REGULAMIN jest integralną częścią umowy wynajmu lokalpu.
W razie braku akceptacji regulaminu prosimy o przedstawienie tego faktu mailowo na adres: POKOJE@ENESO.PL

 1. Przekazanie i zdanie pokoju:
  a. Przekazanie pokoju pod wynajem następuje po godzinie 15:00 pierwszego dnia, a zdanie następuje do godziny 09:00 ostatniego dnia, poprzez wrzucenie wszystkich kluczy do skrzynki zawieszonej na drzwiach lakalu, zgodnie z instrukcją dostarczoną po zaakceptowaniu regulaminu
  b. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 09:00 pobierana jest opłata za kolejną dobę w wysokości:
  jedna osoba – 150zł
  dwie osoby – 170zł
  trzy osoby – 190zł
  cztery osoby 210zł
 2. Zakaz palenia:
  a. Wszystkie pokoje w pensjonacie są objęte całkowitym zakazem palenia tytoniu, konopi oraz e-papierosa (nie zależnie od zawartości podgrzewanych płynów).
  b. Za palenie w pokoju, wynajmujący zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł od każdej osoby przebywającej w wynajętym pokoju, zgodnie z Ustawą Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529 z dnia 8 kwietnia 2010 roku.
 3. Liczba osób: a. Liczba osób przebywających w pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej podczas rezerwacji.
 4. Skrócenie pobytu:
  a. W przypadku skrócenia pobytu, gość jest obciążany całkowitą kwotą należną z tytułu dokonanej rezerwacji.
  b. Skrócenie pobytu należy zgłosić właścicielowi.
 5. Zasady dobrego sąsiedztwa:
  a. Wynajmujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin CISZY NOCNEJ (od 22:00 do 7:00).
  b. Właściciel może odmówić dalszego wynajmu, bez zwrotu kosztów pobytu, osobie, która naruszyła tę zasadę.
 6. Usterki i pogorszenie czystości:
  a. O wszelkich usterkach powstałych w wynajmowanym pokoju w czasie pobytu, wynajmujący powinien niezwłocznie poinformować właściciela. Należy wykonać połączenie pod numer +48 22 230 2518 i szczegółowo opisać co się wydarzyło.
  b. Za wszystkie usterki (w tym pogorszenie czystości ścian i sufitów) powstałe w wynajmowanym pokoju lub na terenie posesji z winy wynajmującego będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna pozwalająca pokryć naprawy poprzez firmę zewnętrzną, której Właściciel lokalu zleci naprawy.
  c. W przypadku uszkodzenia mebli, sprzętu elektronicznego, kabiny prysznicowej, umywalki itp. elementów należących do wystroju pokoju lub części wspólnej wynajmujący zobowiązuje się pokryć trzykrotność wartości rynkowej uszkodzonego rzeczy.
  d. Właściciel umożliwia wynajmującemu zgłoszenie awarii poprzez kontakt telefoniczny z centralą pod numerem +48 22 230 2518 działającą 24/24h jak i w przypadkach pilnych połączenie się z doradcą w godzinach 8:00 – 23:59, który przyjmie zgłoszenie awarii.
 7. Odpowiedzialność za przedmioty wartościowe:
  a. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Właściciel wynajmującemu przekazuje klucze do mieszkania oraz pokoju i w interesie wynajmującego jest dbanie o zakluczenie pokoju w momencie opuszczenia lokalu.
  b. Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
  c. Podczas pobytu Właściciel oraz osoby sprzątające lokal nie mają prawa wejść do pokoju, chyba że Wynajmujący zleci taką dyspozycję poprzez mail na adres: pokoje@eneso.pl
 8. Odwiedzający goście:
  a. Goście odwiedzający wynajmującego pokój mogą przebywać na terenie posesji do godziny 20:00.
 9. Opieka nad dziećmi:
  a. Opiekę nad dziećmi na całym terenie obiektu sprawują ich opiekunowie.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wynikłe wypadki.
 10. Wyposażenie pokoi:
  a. Wyposażenie znajdujące się wewnątrz poszczególnych pokoi służy tylko do użytku wewnętrznego i nie dopuszczane jest jego wynoszenie.
 11. Zagubienie kluczy:
  a. W przypadku zgubienia kluczy od pokoju, wynajmujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł
 12. Parking:
  a. Parking dla samochodów jest niestrzeżony.
 13. Nagłe sytuacje losowe:
  a. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych sytuacji losowych, zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji.
  b. Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi na skutek sytuacji losowy zwracamy pieniądze za niewykorzystany czas pobytu.
 14. Obiekt monitorowany.
  a. Nieruchomość została uzbrojona w monitoring audio oraz wideo.
  b. Monitorowana jest część wspólna nieruchomości
  c. Łazienka oraz Pokoje nie są objęte monitoringiem
  d. Na terenie nieruchomości jest zamontowany czujnik czasu oraz dymu
 15. Przetwarzanie danych osobowych:
  a. Dane osobowe przekazywane nam przez wynajmujących będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji oraz mogą stanowić podstawę do zgłaszania roszczeń przez Właściciela lokalu w przypadku powstałych przez wynajmującego uszkodzeń lub dokonanych czynów wandalizmu.