Zarządzanie Nieruchomością

Podnajem krótkoterminowy

Spokój poprzez pewność otrzymania rozliczenia finansowego zgodnie z zdeklarowanym terminem.

Regularny przegląd stanu technicznego nieruchomośći, duża dbałość w usuwaniu usterek oraz zapobieganie awarii

Dane osobowe korzystającyhc z nieruchomości są weryfikowane poprzez system bankowy

Ochrona mienia 24/7 poprzez monitorink audiowizualny

Długi okres podnajmu sięgający nawet do 10 lat

Dodatkowa polisa OC zabezpieczająca Ciebie oraz nierychomość